Kindplanning

Met de module Kindplanning kunnen niet alleen kinderen worden ingepland, met de tool “beschikbaarheid controleren” kan er snel gekeken worden of aan de vraag van ouders kan worden voldaan en op de groepen is altijd de meest recente informatie aanwezig voor alle soorten van kinderopvang.

De module bestaat uit verschillende onderdelen:

Gegevens van ouders en kinderen
In dit gedeelte van de module kunnen alle gegevens van ouders en kinderen worden geregistreerd. Niet alleen de basisgegevens, maar bijvoorbeeld ook het dagritme, medische en pedagogische bijzonderheden en de mentor van de kinderen kunnen hier worden ingevuld. Naast deze gegevens wordt hier de plaatsing van de kinderen geregistreerd en is er een overzicht van alle communicatie; overeenkomsten, brieven en e-mails.

Wanneer ervoor gekozen wordt om ook de facturatie vanuit Planning-4 te verzorgen, kunnen hier ook de financiële gegevens worden gevuld, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de wijze van betalen door ouders, gemeenten of de belastingdienst.

Groepsoverzicht
Het groepsoverzicht zal met name gebruikt worden door de pedagogisch medewerkers op de groepen. Het groepsoverzicht toont de geplande kinderen per groep, waarbij gekozen kan worden voor een weergave per dag of per week. Kinderen kunnen met één klik op aan- of afwezig worden gezet, waarbij direct de juiste BKR wordt berekend. Wanneer een kindje niet komt, kan het makkelijk op afwezig gezet worden en is er een mogelijkheid om de gemiste dag op “nog te ruilen” te zetten. Ook kunnen nog te ruilen dagen of flexibele opvangdagen op het groepsoverzicht worden toegevoegd.

Op dit overzicht kan geschakeld worden naar de dagritmeschema’s van de gekozen dag en kan er gefilterd worden op bijvoorbeeld zindelijkheidstraining, voeding en medische bijzonderheden. Medewerkers kunnen in één keer zien welk kind er bijvoorbeeld medicatie krijgt.

Wachtlijst
Alle kinderen die op de wachtlijst staan, worden hier getoond. Op ieder moment kan er gekeken worden of er inmiddels een plaats beschikbaar is. Wanneer dit het geval is, kan het kind direct van de wachtlijst geplaatst worden.

De wachtlijst kan gefilterd worden op de gewenste vestiging en/of groep, een eventuele voorrangsregeling en de gewenste start- en einddatum van de plaatsing waarvoor het kind op de wachtlijst staat. Door het overzichtelijke wachtlijstbeheer is een opzegging snel weer ingevuld.

Financieel
De facturatie kan tevens vanuit Planning-4 worden verwerkt. Facturen en jaaropgaven kunnen hier worden aangemaakt en worden verzonden naar ouders. Middels een koppeling kan er geëxporteerd worden naar diverse boekhoudpakketten en banken.
De verzonden facturen kunnen hier worden opgeroepen, maar zijn ook terug te vinden bij iedere klant.

functionaliteitenvanplanning-4
groepsoverzicht