24/7 up to date KPI’s

Wanneer de module Kindplanning wordt afgenomen, wordt in de module Managementinformatie informatie getoond welke van toepassing is op de kindplanning. Er kan hierbij gedacht worden aan omzetgegevens van de afgelopen perioden, maar ook een prognose van de te verwachten omzet is in te zien. De omzet van verschillende groepen kunnen met elkaar vergeleken worden en waar nodig kan er tijdig bijgestuurd worden als de omzet bijvoorbeeld een daling laat zien.

Als de module Personeelsplanning wordt afgenomen, toont de module Managementinformatie ook informatie over de loonkosten. Net als bij de informatie over de omzet kan gekeken worden naar het verleden, maar ook naar de toekomst. Zijn de loonkosten in een bepaalde maand erg hoog, kan er op verschillende manieren ingezoomd worden, zodat achterhaald kan worden waar de hoge loonkosten vandaan komen. Er kan bijvoorbeeld per locatie naar het ziekteverzuim en de inzet van invalkrachten gekeken worden, wat de hogere loonkosten zou kunnen verklaren.

Als beide modules worden afgenomen, koppelt de module Managementinformatie de verschillende gegevens en kan er bijvoorbeeld een loonomzetpercentage getoond worden.

Door een prettige filtermogelijkheid kan er gekozen worden wat er op het scherm wordt getoond. Zo kan er gekozen worden voor de overall cijfers, maar kan er tevens ingezoomd worden op locatie- en groepsniveau.

planning-4-management