Personeelsplanning

Met de module Personeelsplanning kunnen niet alleen medewerkers worden ingepland, ook de beschikbaarheid van de medewerkers en alle verlofaanvragen kunnen worden geregistreerd. Indien deze module samen met de module kindplanning wordt gebruikt kan bij het maken van de roosters de BKR worden ingeladen. Er wordt dan per dag weergegeven hoeveel medewerkers er nodig zijn gedurende de dag. Op deze manier kunnen medewerkers optimaal ingezet worden.

De module Personeelsplanning bestaat uit verschillende onderdelen, net als de module Kindplanning.

Gegevens medewerkers
In dit gedeelte van de module kunnen alle gegevens van een medewerker geregistreerd worden. Niet alleen de basisgegevens van een medewerker kun je hier registreren, je kunt in dit gedeelte ook het dienstverband aanmaken en/of aanpassen, aangeven op welke dagen een medewerker beschikbaar is, maar ook alle correspondentie tussen de organisatie en medewerker is hier terug te vinden.

Beschikbaarheid
In dit gedeelte kun je altijd zien welke medewerkers (oproepkrachten) er nog beschikbaar zijn op een bepaalde dag. Wil je ook weten of er nog andere medewerkers beschikbaar zijn, kun je per organisatie/vestiging/groep filteren om te zien wie er nog ingezet zou kunnen worden in geval van bijvoorbeeld een zieke collega.

Je kunt in dit onderdeel tevens alle soorten absenties opgeven voor een medewerker, van een vrije dag tot het opnemen van ouderschapsverlof, waarbij het aantal nog op te nemen verlofuren direct zichtbaar is op basis van de arbeidsovereenkomst van de medewerker.

Planning
In de module Personeelsplanning wordt onderscheid gemaakt in een “standaardplanning” en een “weekplanning”. Bij standaardplanning kan voor iedere groep een planning/rooster worden aangemaakt welke voor iedere week kan gelden, maar er kan ook gekozen worden voor even en oneven weken.

Bij de weekplanning kan, zoals de naam al doet vermoeden, voor een specifieke week een planning gemaakt worden voor de medewerkers. Op de weekplanning kunnen de standaardplanningen worden ingeladen, waarbij direct zichtbaar is of er medewerkers afwezig zijn. Door ook de BKR in te laden, is het direct zichtbaar of er nog extra medewerkers ingezet moeten worden en komt er een waarschuwing in beeld als de medewerker boven de contracturen ingeroosterd is.

De kans op het maken van fouten is tot het minimum beperkt doordat er meldingen worden gegeven wanneer medewerkers gepland worden wanneer ze bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn of niet gecertificeerd zijn om op een groep te staan.

Urenregistratie
Nadat een week voorbij is, kunnen vestigingen de weekplanning insturen, zodat de uren direct overgezet worden naar “Urenregistratie”. De medewerker die verantwoordelijk is voor de urenregistratie kan deze uren vervolgens goedkeuren en aan het einde van een maand exporteren naar een CSV-bestand, welke door bijna ieder salarissoftwarepakket ingelezen kan worden.

planning-4-personeelsplanning-uren_02