Aantal geplaatste kinderen in Planning-4

Selecteer hier het aantal kinderen dat u wilt plaatsen. Het volgende blok rekent op basis van uw keuze voor de modules uit wat de prijs per maand wordt.

NB; weet u niet exact hoeveel actieve kinderen u geplaatst heeft vul dan uw aantal kindplaatsen maal 3 in.

Totale prijs per maand
Selecteer een pakket
Kindplanning

Personeelsplanning

Managementinformatie

0,00
0,00